Общо четири кубика дърва за огрев без контролна горска марка и позволително за сеч са конфискувани при проведените съвместни проверки от служители на РУ-Правец и Държавно горско стопанство-Ботевград. Незаконно добитата дървесина е установен на два частни адреса в Разлив, в частен имот в Осиковица и по време на транспортиране с каруца в Джурово. На собствениците са съставени актове по Закона за горите.