Прекъсванията ще бъдат на 12 февруари от 10:00 ч. до 18:00 ч. и на 16 февруари от 14:00 ч до 15:00 ч.


На 12 и 16 февруари 2024 г. ще бъде осъществен планов ремонт в подстанция „Ботевград“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).


Във връзка с ремонтните дейности на 12 февруари в периода от 10:00 ч до 11:00 ч и на 16 февруари в периода от 14:00 ч до 15:00 ч  ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места:


- части от гр. Ботевград;


- селата Боженица, Врачеш, Гурково, Краево, Липница, Литаково, Новачене, Радотина, Рашково и Скравена, община Ботевград;


- село Осеновлаг, община Своге. 


Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.