Учениците, кандидатстващи по ДПП за  V клас в ППМГ се класират въз основа на участието си в математическите състезания „Европейско кенгуру“  - 21.03.2024 г. и „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г. Регламентите за провеждане на състезанията са качени на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“.


Методиката за приемане на ученици в V клас е публикувана на сайта на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – https://ppmg-botevgrad.bg/. 


В срок до 05.03.2024 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика. 


Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. 


В бр.105 от 19 декември 2023 г на Държавен вестник е публикувана наредба за изменение на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, касаеща кандидатстването и приема на ученици в V клас в профилираните гимназии.