Наложи се председателят на Общинския съвет д-р Илин Черняшки да прекъсне редовно заседание, което се провежда в момента и да обяви 10-минутна почивка, преди това, след забележка и порицание, той заяви, че отстранява съветничката Петя Кочкова от днешната сесия. Тя си взимаше думата без разрешение и непрекъснато апострофираше изказващите се.


По време на обявената почивка от устата на Кочкова излязоха следните фрази: “Мъж да лиже мъж, иди му седни в скута тогава, това е модерно сега“; “Ти не си ми интересен“; "Ти си с биполярно разстройство“; “Гавалюгов ме дразни…“.


Скандалът в Общинския съвет избухна по време на докладната с отчета за дейността на Общинско предприятие “Балкан“. Дебатите се пренесоха върху въпроси, свързани с финансирането на мъжкия баскетболен отбор и неговите спонсори, и прехвърлиха нормалната граница на общуване.


Председателят на местния парламент предостави думата за въпроси по отчета за дейността и финансовото състояние на ОП “Балкан“. Кирил Руневски попита директора Деян Николов дали има яснота каква е точната сума, която БК “Балкан“ дължи на общинското предприятие за наем на залата, и откога са натрупани тези задължения. Съветникът се обърна и към кмета, питайки го по какъв механизъм е позволено на БК Балкан да събира средствата от продажбата на билети, какви стъпки ще предприеме Общината да си върне тези натрупани задължения и кога самият той ще върне задълженията към ОП “Балкан“. 


От отговора на Николов стана ясно, че баскетболният клуб  дължи около 44 000 лева за период от година и няколко месеца. 


Думата бе предоставена и на Иван Гавалюгов за отговор. “Признавам си, че по мое настояване в бюджета за 2022 година не бяха предвидени традиционните средства за БК, поне със сигурност от 2016-та година те бяха гласувани ежегодно. По мое правилно или грешно виждане тези средства бяха спрени. Преценихме, че е разумно и удачно баскетболният клуб да събира таксите за вход на спортните събития, които той организира и провежда, логично и нормално. И респективно, за да няма въпроси като този на г-н Руневски, разпоредих на тогавашния управител на общинското предприятие да започне да събира наем на БК “Балкан“ за ползване на спортната база - единственият клуб, който плаща наем. Въпреки решението на ОбС  Ботевград спортните клубове, регистрирани на територията на община Ботевград, да не заплащат такъв. Правилно или не, може би е неправилно, сега го отчитам, нека да започне да плаща и да има директен приход от това, което произвежда като услуга, нека така да го кажем, в сферата на спорта. Като някаква частична компенсация от моето предложение да не се гласуват ежегодно в бюджета 200 000 лева, но нямаше никакви възражения от страна на Общинския съвет към онзи момент, въпроси и питания, защо парите за баскетболния клуб всъщност са спрени. Тези предложения за отпускане на средства се гласуваха от абсолютно всички, включително и от задаващите въпроси. На въпроса на г-н Руневски, в качеството ми на физическо кога аз ще върна парите на общинското предприятие, ще ги върна, когато баскетболният клуб върне парите, които аз съм дал. И ако не вярвате, Ви каня в моя кабинет, за да ви покажа и декларацията от 2023, която съм внесъл в НАП, за дадените суми от моето семейство. И още един човек, като физическо лице, го е направил, и то в доста по-голям размер – г-н Везенков. Аз и той можем да го покажем с официални документи. Нещо, с което не се гордеем, не искаме да го споменаваме, но ни принуждавате. И ще го правим вероятно и занапред, ако се налага. Защото считаме, че това е нещо, с което нашият град се гордее, носи положителни емоции и обединява иначе разединения ни в много други отношения, включително и в този общински съвет, град. Мисля, че е наш общ ангажимент да го запазим и да го развием. Много хора в страната ни завиждат и се учудват как Общината не подпомага спортната си емблема. Мога да ви цитирам, а г-н Везенков може да бъде още по-конкретен други градове какви средства отделят от собствения си бюджет за различни спортни клубове, далеч не толкова популярни, колкото БК “Балкан“. Слава богу, че има хора, фирми, предприятия, организация, която е създадена така, че да може, не без проблемно в никакъв случай, да се развива този емблематичен, традиционен клуб, който безспорно обединява нашия град и е повод за гордост, и, разбира се, за такива дребни закачки и коментари, заяви кметът Гавалюгов. Той направи връзка с предходната докладна – отчет за дейността и финансовото състояние на ОП “Туризъм“, като вметна, че от видовете туризъм най-много приходи влизат от спортен туризъм. “Индиректни, разбира се, не влизат директно в общинския бюджет, а за местния бизнес. Само преди няколко дни се състоя едно спортно събитие, за което говореше цяла България, бяхме в новините с нашия град, с нашата зала, с нашата публика. За щастие един приятен емоционален момент. Само от това спортно събитие по мои груби изчисления, не твърдя, че съм точен, в местните заведения са оставени не по-малко от 50 000 лева. Дай боже да има повече такива събития. Винаги съм се старал да правя така, че повече такива събития да се провеждат именно в Ботевград, т.е. да предоставяме максимално благоприятни условия, което включва, и го признавам, често пъти отказ от събиране на наем, включване на Община Ботевград като съорганизатор, за да може това формално да се реализира, само и само даденото спортно събитие да се реализира в Ботевград. Защото считам, че ползите за града ще са много по-големи, отколкото евентуален наем. Някой път един такъв наем е бил решаващ да се вземе решение от дадена федерация дали да проведе даденото спортно събитие в Ботевград, или някъде другаде. Когато усетя, че има такова колебание, винаги реагирам. Община Ботевград ще помогне по този начин, като стане съорганизатор, за да се реализира това спортно събитие тук. Правилно или не, такива са били моите разсъждения, такива продължават да бъдат и към настоящия момент“, обясни Иван Гавалюгов. 


Сaшо Везенков, който също поиска думата, съобщи, че от три години кани Кирил Руневски и адв. Георги Донков в залата, където спортуват по-възрастни и деца и никой не плаща, защото са жители на Ботевград. “Стигаме до “Балкан“. Г-н кметът въведе такса единствено за мъжкия баскетболен отбор. И питам: защо само за мъжкия отбор?! Защото взимаме приходите от билети. Балкан е кауза, който не иска да влезе в тази кауза, да не говори глупости. В момента Ботевград е известен в цяла България точно с този отбор, с това, което се случи преди два дни“, заяви съветникът.  


“Не знам защо така реагирате, защото сте силно пристрастни. Може би не трябва да се изказвате по тази тема“, отвърна Кирил Руневски и продължи: “Това че БК “Балкан“ е емблема на Ботевград, никой не го оспорва, но не е необходимо да се замитат такива задължения и да се използва това, че има такива спортни постижения отборът. Нека си плати всичко, както трябва, да са си нормални взаимоотношенията с Общината и никой няма, повярвайте ми, да обръща внимание на “Балкан“. Относно това защо само баскетболният клуб плаща, това сме го дискутирали, има и наредба, трябва да се раздели т.нар. спорт за всички и професионалните спортни клубове. Балкан е професионален спортен клуб. Това беше причината да се спре финансирането на този клуб от Общината, това беше и причината баскетболният клуб да започне да събира таксите, да започне да генерира някакви приходи“, гласеше репликата на Кирил Руневски.  


Думата поиска и Петя Кочкова, която предложи връщане към темата, а именно към отчета за дейността на общинско предприятие “Балкан“. Но след като отправи своите критики и забележки, обръщайки внимание на управителя, че “тези четири странички трябва да бъдат изпипани без технически и без всякакви такива дреболии, тъй като оттук се хвърля съмнението за прецизността, коректността и изобщо, като цяло, за вършенето на работата“, тя също се отклони от докладната: “На Гавалюгов искам да му кажа, че е много заблуден, ако мисли, че само ние се вълнуваме от тези въпроси. Няма да споделя източниците, но на служебния имел при мен пристигат въпроси, свързани точно с баскетболния клуб. Не съм отговорила на хората. Така че се вълнуват много хора, не само ние. Това че ние изразяваме това мнение, хубаво е, че живеете в заблуждение. Мисля, че ще дойде време и ще се приземите. То наближава“, заяви тя. Петя Кочкова продължи с критиките към директора на общинското предприятие, да си потърси приходите, за да си покрие разходите за вода, горива и енергия, които са 170 000 лв. “Това е Ваш ангажимент, ако не можете да се справите и да управлявате предприятието, нормално е, когато някой не може да управлява нещо, да се търси друг вариант и друг управител“, заяви съветничката и отново се фокусира върху баскетболния клуб. “Банката, която сменихме – второстепенните разпоредители, дори и шефовете на банки знаят, че ги сменяте с една единствена цел – да вземете отстъпки огромни, които отиват за баскетболния клуб. Ефбет, взимате отстъпки, отиват за баскетболния клуб. Имате десет фирми и повече, които Ви спонсорират. Ето това е големият въпросителен. Ние не оспорваме нищо друго, разходи има, това е ясно, организацията е сложна. Не са ясни приходите“, заяви тя. 


Кметът Гавалюгов отправи покана към Петя Кочкова и към всеки съветник, който проявява интерес към приходите и разходите на който и да е спортен клуб, да посетят залата, където ще им бъде разяснено. “Ще Ви покажа и разпечатка от мои банкови сметки, ще Ви покажа декларации, ще Ви покажат и всички договори с финансиращи организации“, заяви той. Петя Кочкова отговори, че предава “съмнения на граждани“.  От трибуната на Общинския съвет Иван Гавалюгов отправи покана към гражданите, които се интересуват от функционирането, финансирането и разходите на баскетболен клуб “Балкан“, да заповядат в спортната зала, като пое ангажимент допълнително да обяви ден и час на провеждане на срещата. “Ще присъстват г-н Везенков, като президент, главният счетоводител и счетоводителят. Ще бъдат предоставени, макар че те са търговска тайна, не могат да бъдат публикувани, сами разбирате – спонсорски договори, но нека да бъдат предоставени на всички, които се интересуват и да се спре веднъж завинаги със спекулациите как се финансира “Балкан“, допълни той. 


След почивката, председателят на Общинския съвет д-р Илин Черняшки напомни да съветниците да спазват реда по време на заседанието и да се придържат към докладните, включени в дневния ред. 


Иван Гавалюгов припомни как се издържаше спортната база преди той да стане кмет: “Задържаха се първоначално 5%, после 3% от бюджета на всяко едно училище. Доказано неправомерно, тъй като тогава г-жа Кочкова, в качеството си на общински съветник 2007-2011 година, много правилно сезира съответните институции и имаше тълкование, че това е неправомерно. В първите ми години, като кмет на община Ботевград, наследих този модел. Той беше премахнат. Включително след дискусии с директорите на училищата тогава преминахме на договори за ползване под наем на спортната инфраструктура. Много малко училища се възползваха първата година, отказаха се постепенно. Даже след това с решение на ОбС приехме учениците от ботевградските училища да ползват абсолютно безплатно спортната база. Нито едно училище не се възползва, може директорите по субективни или обективни причини отказват да поемат тази отговорност и да създадат съответната организация. Така че начинът на издръжка на общинската спортна база беше променен отдавна заради незаконосъобразното финансиране. Дали е развита, дали сме наследили спортна база за милиони, само ще ви кажа, че зала “Арена Ботевград“ беше заключена и там не спортуваха деца, а само мъжкият баскетболен отбор, достъп до залата нямаха никакви други спортове и активности. По лично разпореждане на тогавашния кмет. Правилно или не – това нещо съм заварил. Залата беше отключена, в преносния смисъл, разбира се, веднага, след като аз станах кмет и виждате, че тя се ползва от всякакви хора, организирано. Ако не са представители на спортните клубове, а на други организации, които спортуват, плащат наем.“. 


Борис Дренов заяви, че адмирира положителния резултат за предходната година в размер на 83 000 лева – 12,5% от това, което е заложено като бюджет. Но според него този резултат има и негативен прочит, като се обоснова, че има спортни обекти, които не са в добро състояние и следва да бъдат ремонтирани, което е отбелязано в отчета.  “Моята препоръка е в следващите периоди да не се стараете да имате толкова добър резултат, а остатъкът от парите да бъде вложен, дали като капиталови разходи, дали като други инвестиции, в спортната инфраструктура“, допълни съветникът. 


Към директора на ОП “Балкан“ се обърна Дамян Маринов: “За да не вкарваме обществото в някаква заблуда, а има съветници, за които този мандат е първи, може би беше редно на обясните каква е Вашата функция като директор на ОП “Балкан“. За да го разясня накратко, не е Ваш ангажимент, разбира се, но можеше да спестим: първо, време, второ, коментари, критики и грозни изказвания, които не са по темата. Ще Ви дам още един съвет, приемете го като молба: в началото на всяка една година да предприемете действия, и то в конкретен месец, за да могат да бъдат поканени всички клубове в община Ботевград, както беше направено миналата година, за един своеобразен отчет и някои от общинските съветници и от обществеността на Ботевград да си зададат конкретните въпроси. И когато се гледа отчетът на ОП “Балкан“ да се говори за него, а не за клубовете, тъй като Вие отговаряте за спортната база и подпомагате дейността на спортните клубове, а не какво се случва вътре в тях, за това си има ръководства.“. 


“Трябваше да се коментира състоянието на спортната база, а не спортните клубове. Ясно е на всички, че парите за спорт никога няма да стигнат, а ние трябва да направим така, че всяко дете, което има желание, да практикува желания спорт. Да се вземем в ръце и да помагаме, с каквото можем“, каза Иван Редовски. 


Отчетът на ОП “Балкан“ беше приет с 21 “за“, 4 “против“ и 3 “въздържа се“.