Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“ 


I. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 


1. Образование: Основно 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство. 


II. Кратко описание на длъжността: Извършва всички дейности по почистване, хигиенизиране и дезинфекция на общите и санитарни помещения в обекта. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и технически средства за почистване. Сортира и транспортира събраните отпадъци до определените за събиране на смет места. 


III. Кандидатите трябва да представят следните документи: 


1. Заявление до Директора на Общинско предприятие „Туризъм“ /свободен текст/. 


2. Автобиография. 


3. Копие от документ за завършено образование. 


4. Копие от трудова книжка, УП-3 


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване. 


Срок за подаване на документите 19.04.2024г. до 29.04.2024 г., включително 


Месторабота: Общинска почивна база „Боженишки Урвич:, с. Боженица, община Ботевград


Документите на кандидатите се приемат в Туристически информационен център – Ботевград на адрес пл. „Освобождение“ № 13 /до Общинска библиотека „Иван Вазов“/ всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 и от 13:30 ч. до 17:30 ч. Телефон за контакти: 0723/ 69-147.