След извършена проверка, инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните и ОДБХ София област спряха от дейност обект, предлагащ на пазара прясно месо, находящ се на територията на Ботевград. Причините за наложената санкция са лоши хигиенни условия и неспазване на изискванията за предоставяне на коректна информация на потребителите за предлаганите продукти.


БАБХ призовава гражданите при констатиране на нарушения незабавно да подадат сигнал на Горещия телефон - 0700 122 99 или през онлайн формата на сайта.