Общинското ръководство ще поиска съгласието на съветниците за отпускане на средства в размер до 30 000 лева за закупуване на 13 контейнера за строителни отпадъци с обем 4 куб.м., тип “Лодка“. По един контейнер ще бъде поставен във всяко село и във вилна зона Зелин. Това се посочва в докладната записка, с която се предлага да бъдат отпуснати средствата. В нея се посочва още, че предложението се внася “с оглед на множество постъпили запитвания от живущите и с цел задоволяване на техните нужди“. 


Докладната е включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет.