Етнологът и историк Галя Дикова-Иванова е назначена за директор на Исторически музей-Етрополе до провеждането на конкурс.


Тя е от гр. Ботевград и има две магистърски специалности „Етнология“ и „История и география“ във ВТУ „Свети, Свети Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.


С 15 г. опит в сферата на музейното дело. От 2008 г. до сега е била уредник в Исторически музей-Правец. Всяка година екипът на музея в гр. Правец реализира няколко десетки разнообразни теренни проучвания, изложби, събития, презентации, музейни уроци и др. Имат спечелени и успешно реализирани проекти по Национални програми на Министерството на културата за опазването на недвижимото и движимото културно наследство, Програмата за развитие на човешките ресурси и Програмата за ТГС България-Сърбия. Във всички тези проекти Галя Дикова-Иванова участва като в подготовката, така и при изпълнението и успешното отчитане.


Като специалист етнолог и краевед има познания и експертиза за проучването, обработката и съхранение на данни за движимото, нематериалното и недвижимото културно-историческо наследство и неговият туристически потенциал за районите на общините Правец, Етрополе, Ботевград, Своге, Костинброд, Софийска област; Мездра, Роман, област Враца.


Източник: Общината