Във връзка с настъпилите  през последните дни високи температури,  Районна служба  “Пожарна  безопасност и защита на населението" - Ботевград предупреждава, че с това се повишава  и опасността от възникване пожари. 


От РСПБЗН се обръщат към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, ловно-рибарски сдружения, частните арендатори и юридическите лица на територията на община Ботевград, за повишено внимание при боравене с открит огън и други източници на топлина с оглед недопускане запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. Една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда, така и за частната собственост.


Напомняме, че  юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.


При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, никога да не се оставя огъня без наблюдение, а след работа внимателно се изгаси. 


Ако решите да се разхладите в планината, там също не палете огън, не изхвърляйте незагасени цигари, докато пътувате с автомобила или вървите пеш.


Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви. 


Внимание  да се обърне за недопускане  паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар, както и палене на  огън на открито във ветровито време.


В случай на  пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни от всички телефони.