Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
6 новини с етикет: детски ясли

Днес в сайта на Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски заведения бяха публикувани резултатите след трето класиране. От утре, 09.09.2020 г., родителите могат да внасят документи за записване в детските ясли и градини, в които са класирани децата им...

В сайта https://dg.botevgrad.bg:1443/ са публикувани резултатите от първо класиране за прием в детски градини и детски ясли. В детските градини в община Ботевград са класирани 202 деца, а 134 в детски ясли и яслени групи. Родителите могат да запишат класираните деца в съответната детска..

От 10:00 часа на 22 юни  родителите/настойниците на деца ще могат да регистрират заявления за прием в детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград в Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски заведения, която е достъпна на следния..

С Решение №33 от 27.02.2020 г. на Общински съвет - Ботевград е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и    преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград. С последващо Решение №64 от 26.03.2020 г. на ОбС са приети и..

В ОбС е постъпило предложение за повишаване на цената на дневния хранителен оклад в детските градини /от1.80 лв. на 2.45 лв./ и в детските ясли /от 1.60 лв. на 2.20 лв./. Това се налага, тъй като „Министерството на здравеопазването прие завишени изисквания за здравословно и рационално хранене..

Стойността на един храноден в детските ясли на територията на общината не е променяна от 2001 год. В момента всяко дете там се храни за лев на ден. Директорките на двете детски ясли в Ботевград са внесли докладна в общинския съвет за увеличаване на оклада с 0.80 лв. Така стойността му ще..