Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
402 новини с етикет: общински съвет

Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на 1 472 000 лева за благоустрояване на различни зони в Ботевград. Два от обектите са в ЖК “Саранск“ – пространството между първи и втори блок и между трети и четвърти. Проектите предвиждат основен ремонт на..

На 25.05.2023г. /четвъртък/ от 17.30ч. ще се проведе 46-то редовно заседание на Общински съвет-Етрополе  ДНЕВЕН РЕД: 1. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I - Етрополе“ ЕООД за 2022 г., Вносител: Пламен Патев – Председател на..

Редовното заседание на Общинския съвет ще се проведе от 17 часа на 27 април  в  пенсионерския клуб на село Врачеш. Като първа точка в дневния ред е включен  доклад за административното, териториалното и социално-икономическото развитие на населеното място. Информацията е изготвена от..

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020 г. на ОбС - Ботевград, общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на местния парламент. Днешното редовно заседание на ОбС, което ще започне в 17:00 ч., можете да проследите на следния..

30.03.2023 г. (четвъртък), 17.30 часа Малък салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж ДНЕВЕН РЕД: 1.  Предложение относно: Поемане на дългосрочен общински дълг, ВхОБС-88/22.03.2023 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе 2. Предложение..

Все още няма приет общински бюджет, което налага с отделни решени, особено когато се отнася за придобиване на активи или за извършване на различни инвестиции, Общинският съвет да дава съгласие за отпускане на средствата от собствени приходи на Общината. В конкретния случай ние сме посочили обектите..

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020 г. на ОбС - Ботевград, общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на местния парламент. Днешното редовно заседание на ОбС, което ще започне в 17:00 ч., можете да проследите на следния..

23.02.2023 г. (четвъртък), 17.30 часа Малък салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж ДНЕВЕН РЕД: 1.    Предложение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за общинската собственост. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на..

На 26-ти януари Общински съвет – Етрополе проведе своето редовно заседание. От заседанието по уважителни причини отсъстваше г-жа Кристина Димитрова (общински съветник от Местна Коалиция ЕТРОПОЛЕ). Към предварителния дневен ред бе добавена допълнително точка относно изменение и допълнение на..

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020 г. на ОбС - Ботевград, общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на местния парламент. Днешното редовно заседание на ОбС, което ще започне в 17:00 ч., можете да проследите на следния..

« предишна123456следваща »