Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
85 новини с етикет: фирми

Една русенска и две ботевградски фирми са подали документи за участие в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изпълнение на СМР за модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“...

Близо 318 000 дружества и ЕТ декларираха и платиха данъците си В полунощ на 1 юли изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Близо 318 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ,..

Четири фирми са подали документи за участие в обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш, община Ботевград“. Срокът за подаване на документи изтече в 23:59 ч. на 29 април 2024 г. Прогнозната стойност на..

Близо 7 000 дружества получават писма от приходната агенция  Близо 7 000 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 млрд. лв. Те са посочили в счетоводните си баланси за 2022 г. значително увеличение на..

Близо 307 000 дружества и ЕТ декларираха и платиха данъците си 10 дни преди крайния срок Остават 10 дни на фирмите и едноличните търговци да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Близо 307 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, декларираха и внесоха..

До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да..

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от..

Вчера се е състояла среща между кметът на общината – Иван Гавалюгов, директорите на Северозападното държавно предприятие и Държавното горско стопанство Ботевград, съответно - инж. Веселин Нинов и Борислав Котузов, и представители на почти всички дърводобивни фирми в района, които по..

Преди няколко дни „Капитал” излезе с приложение, посветено на бизнеса в Софийска област. Направена е и класация на най-големите компании в областта. Отчитаните показатели са  приходи за 2020 и 2021 година, изменението в проценти, отчетената печалба за двете години , както и броя на..

Изтече крайният срок за подаване на документи от фирмите, желаещи да участват в подбора на изпълнител на ремонтните дейности в ДГ „Слънце“ в Ботевград. Оферти са представили четири фирми: „КА ВА Строй“, „Тандем 1“, „АБВ Билдинг“ и „А ЕМ БИ..

« предишна123456следваща »