46 граждани и представители на фирми са заявили, че ще платят просрочените си задължения след обаждане от Информационния център на НАП. Други 82-ма са казали пред служителите на колцентъра, че вече са започнали да изплащат дължимите данъци и осигуровки. Това стана ясно след първата пилотна кампания за уведомяване на 298 длъжници за неплатени данъци по телефона
След получаването на кратко съобщение (SMS) за неплатени данъци и осигурителни вноски в „Информационния център” на НАП са регистрирани 67 обаждания. Те са имали за цел получаване на допълнителна информация за вида и размера на просроченото задължение, начина за погасяването му и получаване на координати на служителите от функция „Събиране” в различните териториални звена на НАП.
Анализът на НАП показва, че всеки пети от потърсените по телефона длъжници декларира, че след обаждането ще предприеме действия за погасяване на задълженията си.  16% от хората са научили за първи път от обажданията, че имат просрочени данъци и осигурителни вноски .
Кампанията за уведомяване на 538 представители на фирми и физически лица за дължими данъци и осигурителни вноски чрез телефонно обаждане и SMS се проведе през изминалите две седмици. По телефона бяха уведомени 298 длъжници за задължения в размер на 92 873 362 лв., а чрез SMS-и - 240 представители на фирми и физически лица за задължения в размер на 17 641 056 лв.
Целта беше да се стимулира заплащането на дължимите данъци и осигурителни вноски, както и да се спести време за клиентите и разходи за администрацията по уведомяване на лицата за просрочените им задължения.
Освен да информира клиентите на НАП за неплатени задължения, Информационният център на НАП на телефон 0700 18 700 дава консултации на гражданите за декларирането и плащането на данъци и осигуровки. Чрез колцентъра могат да се подават и сигнали за данъчни нарушения или корупция в приходната агенция. Обаждането към телефона  на НАП е на цената на градски разговор от цялата страна.