Над 1 млн. лева щети от кражби и посегателства на съоръжения отчете ЧЕЗ за по-малко от два месеца от началото на 2011 г.

Общата стойност на преките щети до момента е  810 хил. лева, а щетите, причинени вследствие на посегателства, са близо 220 хил. лева. Продължават кражбите на прекъсвачи, трансформатори, трансформаторно масло и посегателствата в кабелни колектори, съобщават от компанията.

От там посочват, че кражбите и посегателствата на енергийни съоръжения пряко застрашават сигурността и качеството на захранването за клиентите. Само за периода 1 януари-23 февруари 2011 г. заради престъпления срещу съоръжения на ЧЕЗ до клиентите на компанията не са били доставени 800 000 киловатчаса електроенергия.

Освен с причинените неудобства заради прекъсване на електрозахранването, подобни престъпни действия допълнително ощетяват клиентите на ЧЕЗ, тъй като средствата за покриване на щетите, се отделят от инвестиционните програми на компанията и съответно възпрепятстват инвестициите в подобряване на услугите, изтъкват от ЧЕЗ.

От там съобщават още, че само за последните три години (2008-2010 г.) щетите от кражби и посегателства над съоръжения на ЧЕЗ възлизат на близо 19 млн. лева. През 2010 г. бе отчетен 93% ръст на преките щети от кражби на съоръжения в сравнение с 2009 г. Разходите по подмяна на увредени при посегателства кабели през 2010 г. са се увеличили със 183% в сравнение с  2009 г.

Зарад зачестилите кражби от компанията настояват за законодателните промени, свързани с търговията с цветни метали и наказанията за нарушителите, да бъдат приети максимално скоро.

Вярваме, че депутатите от Народното събрание ще приемат по-бързо законодателни промени, с които се въвеждат по-строги наказания при кражби на съоръжения, за да може да бъде прекратена практиката на кражби и посегателства над енергийни съоръжения.

Единствено строгите наказания срещу подобни противообществени престъпления могат да доведат до ефективна и осезаема промяна, заяви Росен Йорданов, директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата".