Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Георги Георгиев за назначаване на още четирима охранители, които да пазят централната градска част. Така техният брой става общо осем. „За да бъде ефективно присъствието на тези хора в централната градска част и да има ефект от това, че ще харчим пари за охрана, охранителите трябва да бъдат по двама на смяна”, мотивира се градоначалникът.
Съветникът Иван Гавалюгов попита дали в докладната за увеличаване броя на охранителите с още четирима човека не трябва де се посочи размерът на възнаграждението, съобразно изменението на щатната бройка. Според кмета подобен въпрос е излишен, тъй като на предишна сесия ОбС е гласувал охранителите да получават по 500 лева месечно, а на тази се взима решение да се открият още четири щатни бройки в дирекция „Общинска собственост, транспорт, благоустройство и обществен ред”.
В хода от обсъждането съветникът Филип Фелипов предложи новоназначените общински охранители да пазят не само централната градска част, а и други обекти-общинска собственост.
„Г-н Филипов, не може да охраняват и Вашия офис. Не може да задължим общинските охранители да се разхождат от „Нобилис” до Вашия офис и от СПТУ-то до бившия „Чавдар”. На много места има общинско имущество, за което сме подсигурили денонощна охрана и СОТ” , гласеше отговорът на кмета Георгиев.
Предложението за увеличаване броя на общинските охранители подкрепиха 24 съветници, 4 бяха „против”.
По време на днешното заседание бяха гласувани 3600 лева за кабина на охранителите, която вече е закупена и поставена от общината.