Общинското ръководство е внесло докладна в ОбС, в която предлага на съветниците да приемат доклада на временната комисия, която извърши проверка на състоянието и начина на стопанисване на високия корпус на МБАЛ. Проектът за решение съдържа още една точка, по която се предлага местният парламент да потвърди като правилни действията на управителя д-р Филип Филев, „който в периода, в който е стопанисвал седеметажната масивна сграда /бивш стационар/, съгласно Решение 201 от 26.06.2008 год. на ОбС – Ботевград, е демонтирал напуканите, пробити и амортизирани радиатори от отоплителната инсталация на сградата, предал ги е за скрап и с получените средства е извършил ремонт на отоплителната инсталация на болницата”.


В предложението обаче не е посочено основание за предприетите действия от страна на д-р Филев. Решение 201, което се споменава, не касае този въпрос. То отменя решение №110 от 27 март 2008 год., според което ОбС дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез конкурс седеметажната болнична сграда, административната двуетажна сграда, парокотелно, едноетажна сграда, 15 гаражни клетки и обособени части от доболничната помощ и учредява безвъзмездно право на ползване на МБАЛ – Ботевград, за срок от три години, върху тези материални активи.


В докладната е записано, че през месеците август и септември радиаторите са демонтирани „на основание заповед от м.07.2008 г. на управителя на МБАЛ – Ботевград”.
„През 2012 година сградата е ипотекирана с договор за ипотека в Първа инвестиционна банка.”, се посочва още в докладната, която ще бъде подложена на обсъждане и гласуване на заседанието на ОбС в четвъртък – 24 април.