Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия удостои Международно висше бизнес училище с почетния знак за качество на образованието DS Label за 2013 г.
На официална церемония, която се състоя в средата на миналия месец в Университетски център „Бачиново“, Благоевград, представители от Център за развитие на човешките ресурси връчиха знака за качество DS Label на проф. д-р Руслан Пенчев, Ректор на МВБУ. По време на събитието проф. д-р Пенчев представи разработка за това какви са ползите от присъждането на DS Знак за качество.
DS Label се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
Целта на приложението е да осигури достатъчни и независими данни, които да съдействат за подобряване на "прозрачността" и за безпристрастното и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект.
Процедурата по оценяване на кандидатите е проведена с участието на независими експерти, за да се гарантира пълнотата на резултатите от оценяването на европейско ниво.
Международно висше бизнес училище е второто в България висше училище, удостоено с престижния знак за качество на образованието.