Община Ботевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта за реконструкция на градския парк. Прогнозната цена на проекта е 1 250 000 лева, а площта на парка, която ще бъде реконструирана е 65 000 кв.м.
Офертите на кандитите за изпълнители се приемат до 16 март, а отварянето ще бъде публично на 17 март в зала 15 на общината.
При обявяването на поръчката общината е поставила условие кандидатите да имат собствен финансов ресурс не по-малко от 30% от прогнозната стойност на проекта. Те трябва да внесат и банкова гаранция в размер на 12 хиляди лева.
Условието на общината е кандидатите да имат и досегашен опит в извършването на дейности, сходни с реконструкцията на градския парк.
При определелянето на победителя в обществената поръчка ще се има предивд предложената цена и срока за изпъленние на реконструкцията.