В Исторически музей Правец бе открита изложба под наслов „Крепост в планината”. Експозицията представя резултатите от проучванията на крепостта Боровец през изминалите девет години. Чрез проучванията на този обект става ясно, че районът на Правец е обитаван от много древни времена.

Всеки съвременен град има своята стара крепост - за Правец това е крепостта Боровец – един значим археологически обект с национално значение. Откритията продължават в архитектурен план - разкриват се още сгради и множество находки от бита на хората, обитавали това укрепено място. Резултатите от археологическите проучвания може да се обобщят, че на билото има тракийски пласт от V в. пр. н. е., където е съществувало  древно светилище. Впоследствие крепостта е изградена и формирана през III-IVв. и функционира до VI в. Разкрита е голяма част от крепостната стена, един вход в югоизточната част на куртината, десет сгради и още две непроучени цялостно във вътрешността. Част от сградите са на два етажа с по няколко помещения. Открити са множество монети, накити изработени от злато, бронз и стъклена паста, както и оръдия на труда. Разбира се, присъствието на керамичните съдове е задължителен елемент от ежедневието на хората. Сред най-интересните представени находки е част от бронзова везна и няколко екзагии (теглилки, използвани  с цел  проверка на метала и вали¬диране теглото на монетите).

Във всяка крепост и по-главно селище има комплект мерки и теглилки, заверени в столицата Константинопол и пазени от местния управител. Съхраняват се в специално помещение в крепостта, наричано „ponderarium”. Изложени са и откритите няколко вотивни пръчки - хурки, изработени от бронз и желязо, украсени с врязани орнаменти и завършващи с фигура на птичка. Аналогични екземпляри има от Египет и Мала Азия.

Интересна находка е и цялостно запазената бойна брадва, със запазена част от антично дърво, която е служела за нанасяне на удар по противника. Част от въоръжението на древните обитатели е и откритото умбо от щит, украсено с червена и бяла боя по него (нещо рядко срещано). То е част от направената и представена възстановка на щит. Експонирани са и множество стрели и копия, част от въоръжението на войниците.

Показана е и откритата находка през 2016 г., наподобяваща диптих и табула. Изработена е от слонова кост или рядко срещан дървесен иглолистен вид, непознат за нашите географски територии, с висока степен на минерализация. Тя вероятно е част от „твърда корица“ на книга, която се поставя отгоре и отдолу с цел притискане чрез кожена или метална закопчалка за по-добро съхранение на страници от текстово описание. Показани са и откритите няколко стила (древна версия на писалката), изработени от бронз и желязо. Стилусът е използван от началото на 3000 г. пр. н. е. в Месопотамия.
Чрез проучванията на този обект става ясно, че районът на Правец е обитаван от много древни времена.

По повод Международния ден на музеите и откриването на изложбата, Исторически музей – Правец получи поздравителни адреси от: министъра на културата Боил Банов, от Националната федерация „Култура” към Конфедерациятя на труда „Подкрепа”, от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, от кмета на общ. Правец Румен Гунински. Поздравления за празника  бяха изпратени и от сдружение „Български музеи”. Събитието продължи на чаша вино, съобщи директора на музея Таня Борисова.