Общинското ръководство е внесло в Общинския съвет докладна записка, в която предлага да се гласуват 6000 лева от собствени средства на общината, необходими за изграждане на детски площадки в селата Гурково и Скравена.  Исканията са отправени от кметовете на двете населени места.  Те посочват, че внасят предложенията от името на майки. 


Площадките ще бъдат съобразени с всички нормативни изисквания за безопасност,  категорични са от общинската администрация. 


Както Ви информирахме наскоро, в дневния ред на извънредната сесия на местния парламент, свикана на 30 май от 17 часа от група общински съветници, е включена и докладна за отпускане на 70 000 лева от собствени средства на общината за подобряване на инфраструктурата, подновяване на дворните игрови съоръжения и материално-техническата база на общинските детски заведения на територията на община Ботевград. Предложение е внесено за разглеждане в Общински съвет Ботевград от Стефка Граматикова – общински съветник от МК ГДБОП, зам.председател на ОбС - Ботевград и председател на постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности /ПКОНКДД/.


За привеждане на дворните съоръжения в детските градини в съответствие с изискванията за безопасност има направени предписания от страна на РЗИ – София област. Здравната инспекция е поставила и срокове за тяхното изпълнение.