„Лидер Лайт-България” ЕООД е спечелила  обществена поръчка с предмет: “Доставка на енергоефективни светодиодни улични осветителни тела за нуждите на община Ботевград“.


Фирмата се ангажира да достави общо 155 лампи, като 50 броя от тях са 55 W/6500 Im и 105 броя - 80 W/9750 Im. Общата стойност на подписания между двете страни договор е 37 920,00 лева без ДДС, като срокът за изпълнението му е 7 календарни дни. 


Оферти за участие в обществената поръчка бяха подадени от фирмите „Улично осветление” ЕАД и „Лидер Лайт-България” ЕООД. И двете са с адрес на управление в София.