На 20 януари от 10:30 до 13:00 ч. в градската библиотека „Иван Вазов“ ще се проведе обучение на желаещите да се включат в реализиране на инициативата „WikiBotevgrad – първият уикиград в България” с написване на статии за Ботевград и общината. Нейната цел е популяризиране на историческите, природните и културните забележителности в нашия край, на изявени личности и събития, свързани с него.  


„След успешното завършване на първия етап от начинанието, от декември миналата година започна вторият”, напомня Диана Гешева, младши експерт „Туризъм” в общинската администрация. Тя напомня още, че статиите могат да бъдат написани както на български език, така и на други езици. 


Вторият етап също ще приключи с награждаване на участниците, но на тези, които са се изявили в периода декември 2017 г. – февруари 2018 г. Церемонията за връчване на наградите  ще се състои през март.