Консултативният съвет по въпросите на туризма ще проведе своето деветнадесето заседание на 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала /втори етаж/ на Общинска администрация.


ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Отчет за разпределението на събрания туристически данък и
 такса категоризация за 2017 г.
2. Предложение за разпределение на предвидения туристически
 данък и такса категоризация за 2018 г.
3. Приемане на План за развитие на туризма в Община Етрополе за
2018 г.
4. Разни.