Във връзка с изпълнението на Държавния план прием в V клас за учебната 2018/2019 година Ви информираме, че:


I. За приема в V клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ могат да кандидатстват ученици , участвали в математическите състезания – „Европейско Кенгуру „ и „Питагор“ .


II. Математическото състезание „Европейско Кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2018 година от 11,00 до 12,30 часа в училище домакин определено от РУО София регион.


III. Във връзка с организацията и провеждането на състезанието в срок до 19.02.2018 година учениците, желаещи да участват в „Европейско Кенгуру“ трябва да заявят участието си в училището, в което се обучават в IV клас.


Ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“