„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Работник, поддръжка ел. системи и мрежи


Изисквания към кандидатите:


Средно/средно специално електротехническо образование;
Опит в поддържане и ремонт на електрически уредби и съоръжения, системи за отопление и климатизация;
Умение за работа в екип;
Дисциплинираност и отговорност.


Задължения и отговорности:


Поддържа и настройва електрически системи, машини и оборудване, системи за отопление и климатизация;
Преглежда и тества електрически системи, оборудване, кабели и машини за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване;
Спазва правилата и процедурите за безопасност като извършва редовни проверки на оборудването.


Необходими документи за кандидатстване:


Автобиография с актуална снимка;
Мотивационно писмо;
Копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации;
Препоръки от предишни работодатели.


Месторабота: Комплекс „Етрополия“ гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 02.04.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Минен инженер


Изисквания към кандидатите:
Висше образование, специалност: „Разработване на полезните изкопаеми“ от МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София или друга подобна;
Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
Отлично владеене на английски език;
Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност.


За предимство ще се считат:
Опит в минната промишленост;
Работа със софтуер за минно планиране;
Работа със специализирани минни софтуери;
Работа с Civil 3D.
Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор;


Необходими документи:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Документи удостоверяващи ниво на владеене на английски език;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива;
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 02.04.2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.