Как се действа при пътнотранспортно произшествие? Законът за движение по пътищата ясно е посочил кой какво трябва да прави. Задължения в такава ситуация имат самите участници в инцидента, но и онези, които са станали негови свидетели.


Водач на пътно превозно средство, който е участник в ПТП


Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:


1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;


2. когато при произшествието са пострадали хора:


- да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112;


- да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;


- до пристигането на органите на Министерството на вътрешните работи, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;


- да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи;


- да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;


- да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.


В случай на необходимост водач участник в ПТП може да използва превозно средство участник в ПТП за превозване на пострадали до лечебно заведение, след което е длъжен да се завърне на мястото на произшествието.


3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:


- да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;


- ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;


- ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112 и изпълняват дадените им указания.


Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.


Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:


- да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;


- да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.


Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:


1. при произшествието има загинал или ранен човек;


2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;


3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;


4. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;


5. произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея;


6. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;


7.  произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.


При посещение на ПТП от службите за контрол на Министерството на вътрешните работи се издава протокол за ПТП с материални щети или констативен протокол за ПТП с пострадали лица и се взема отношение спрямо виновните участници.


Съгласно промените в ЗДвП в сила от 21.01.2017 г. отпадна задължението за уведомяване на органите на Министерството на вътрешните работи и за регистриране на произшествието ако няма пострадали хора, няма разногласия между участниците, няма съмнения че някой от водачите е употребил алкохол или наркотични вещества, няма съмнения, че някой от участниците е неправоспособен водач и участващите ППС имат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.


В тези случай участниците са длъжни да изместят превозните средства от платното за движение без да създават опасност за останалите участници и да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.


Важно: Двустранен констативен протокол се попълва само при ПТП с участието на две превозни средства. Не се попълва двустранен констативен протокол, а се уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112, когато в произшествието участват повече от две ППС или е възникнало ПТП с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход.


Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП, при сключване на договора, както и при поискване.


Двустранният констативен протокол, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя, но е по образец съгласно нормативната база.


Предвид гореизложеното и във връзка със зачестили случай на възникнали ПТП с материални щети по основни пътни направления, които създават огромни задръствания и затруднения за останалите участници в движението в случай, че няма разногласия между участниците, няма съмнения че някой от водачите е употребил алкохол или наркотични вещества и няма съмнения, че някой от участниците е неправоспособен водач, призоваваме водачите да предприемат действия за изместване на превозните средства от платното за движение без да създават опасност за останалите участници и да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.


Във всички случаи на възникване на ПТП се уведомява съответния Застраховател, които е сключил договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност".