Бюрото по труда в Ботевград и филиалът в Правец започват прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.


Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по следните професии:


-Работник в озеленяването – общо 65 лица (за общ. Ботевград);


-Готвач – общо 15 лица (за общ. Ботевград);


-Работник в хранително-вкусовата промишленост – общо 20 лица (10 лица за общ. Ботевград, 10 лица за общ. Правец);


-Хлебар-сладкар – общо 20 лица (за общ. Правец);


-Продавач-консултант – общо 60 лица (40 лица за общ. Ботевград, 20 лица за общ. Правец).


Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по:


-Работа в екип;


-Подобряване на екипната ефективност;


-Управление на промяната;


-Обществени и граждански компетентности.


Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: 


 Безработни младежи до 29г.;


 Продължително безработни лица;


 Безработни лица над 50-годишна възраст;


 Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;


 Безработни лица без професионална квалификация; 


 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;


 Безработни с трайни увреждания.


Курсовете ще се проведат в периода март 2019г. – юни 2019г., като първата група ще стартира от 25.03.2019г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер до 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън градовете Ботевград и Правец.


Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проекти „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование”, „Ние също можем-2-2019” и „Ново начало за работа”, реализирани от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ-Конфедерация на независимите синдикати в България, ССИ-Съюз за стопанска инициатива и КРИБ-Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.