Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР - инж. ФИЛИП НИКОЛОВ

Кадастър
1. Създаване и изменение (коригиране) на кадастрални карти и кадастрални регистри;
2. Създаване и изменение на специализирани карти (за инфраструктурни обекти);
3. Разделяне, обединение и изменение на границите на ПИ (поземлени имоти) и др.;
4. Геодезическо заснемане / координиране на новоизградени, пристроени и надстроени сгради / на обекти, във връзка с попълването на кадастралния план / кадастрална карта по чл.52 от ЗКИР - за издаване на Акт 16;
5. Изготвяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда (етажни схеми);

Инвестиционно проектиране
1. Технически проекти – част Геодезия (вертикална планировка и трасировъчен план).
2. Изработване на надлъжни и напречни профили.

Устройствено планиране
1. Подробен Устройствен План (ПУП) - План за Регулация;
2. Подробен Устройствен План (ПУП) - Парцеларен План;

Инженерна геодезия
1. Тахиметрични и геодезически снимки;
2. Трасиране на имоти, контури на сгради, оси, постройки и др;
3. Определяне и изчисляване на обеми;
4. Определяне на строителна линия и ниво;

Справки и консултации
1. Справки по актуалните кадастрални карти на територията на Република България;
2. Справки от Агенцията по вписванията;
3. Консултации относно процедури и технически дейности по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ;
ЗА КОНТАКТИ
ул.
Ботевград
Тел: 0885 252 351 0988 801 401
Уебсайт: http://www.geodata-bg.com
Email: geodata@mail.bg
Публикуван на 21.12.2011, 27888 посещения.
Коментари (10)
Guest, 28.02.2012, 12:30:04 (преди 10 години)
Браво!

Guest, 05.01.2013, 20:35:38 (преди 10 години)
Отегчен

Guest, 27.02.2015, 11:52:12 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:13 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:13 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:13 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:14 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:14 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:14 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com

Guest, 27.02.2015, 11:52:14 (преди 7 години)
Много щастлив Усмивка Реве или много тъжен Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com Botevgrad.com
Не бъдете анонимен, използвайте акаунта си
* Съгласно българското законодателство, botevgrad.com е длъжен да съхранява, и да предоставя на компетентните органи, при поискване, данни за публикации и коментари, поместени на страниците на сайта!