Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM

КОНСУЛТО БЪЛГАРИЯ

КОНСУЛТО БЪЛГАРИЯ е нова консултантска компания, основана през 2006г.Фирмата работи с екип от специалисти, притежаващи опит в сферата на:

- предприсъединителните програми на ЕС (ФАР, ИСПА и САПАРД);
- подготовката за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС;
- обществените поръчки;
- съществуващите и приложими режими на държавни помощи;
- други хоризонтални въпроси, имащи отношение към подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по донорски програми или със заемни средства (кредитни линии).
ЗА КОНТАКТИ
Бул. Александър Стамболийски № 87, София 1303, България
БЪЛГАРИЯ
Уебсайт: http://consultobg.com
Публикуван на 12.09.2007, 10024 посещения.
Коментари (0)
Не бъдете анонимен, използвайте акаунта си
* Съгласно българското законодателство, botevgrad.com е длъжен да съхранява, и да предоставя на компетентните органи, при поискване, данни за публикации и коментари, поместени на страниците на сайта!