На 7 септември 1987г. 15 водещи телефонни компании от 13 страни(Италия, Франция, Германия, Великобритания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Белгия, Ирландия, Холандия , Португалия и Испания) подписват в Копенхаген Мемурандум за
изграждането на мрежа за мобилна комуникация, базирана на стандарта Global System for Mobile Comunication (GSM).

Робърт Конуей, ръководител на GSM асоциацията споделя:"Въпреки, че работата по създаването на стандарта Global System for Mobile Comunication започва значително по рано, според мнозина именно меморандумът, подписан през 1987г. запалва искрата на днес позната ни мобилна индустрия ...и очертава един от най-големите технологични успехи на нашата епоха".

Според данни на GSM Association днес технологията се използва  от над  700 оператори, пръснати из целия свят и от над 2,5 милиарда потребители, а GSM апаратите са неизменна част от живота и ежедневието на хората. Най-голям брой
потребители има  Китай - 332 милиона.

Според проучване на Ofcom в Обединеното Кралство броя на абонатите на мобилни услуги надвишава броя на населението. Данните сочат, че на всеки 100 британски граждани се падат 116 мобилни връзки. Изумителен е и фактът, че за достигане на
първия милиард потребители бяха нужни цели  12 години, а за достигане на втория -едва 30 месеца.

Това е индустрия, която днес е активна в 218 страни,  където 2,5 -те милиарда ползватели купуват всяка година над един милиард нови мобилни телефони, генерират  трафик от над 7.000 милиарда минути от гласови повиквания и изпращат над 2.500 милиарда текстови съобщения.

Днес фамилията на свързаните с gsm технологоии представлява 85%  от глобалния пазар на мобилните услуги, промишленост която създава 1,6%  от световния вътрешен брутен продукт.