Пълномощникът на Жил Бернар – Петър Василев, не се е срещал с кмета на общината. На срещата с работодателите, която се проведе миналия четвъртък присъства представител на ЕПИК, който не взе участие в дискусията. Служителят от отдел "Човешки ресурси" на завода обясни тогава, че пълномощникът на Жил Бернар е служебно ангажиран, но ще се срещне с кмета на следващия ден. До момента обаче срещата не е осъществена. Кметът е поискал тя да се проведе утре. Той ще съдейства пред ръководството на ЕПИК да не се пристъпва към съкращения на работници от община Ботевград.