За пореден ден Трудовец е без питейна вода. В четвъртък следобяд заради две аварии на водопровода, който довежда вода от язовир „Бебреш” до селото, водоподавенето в цялото село бе спряно. Авариите бяха отстранени късно вчера следобяд. Тъкмо водоснабдяването бе възстановено, снощи около полунощ отново е гръмнал водопровод на „Напоителни системи”. Аварията е станала в местността Ключовица. От ВиК съобщиха, че заради аварията са пуснали малко количество вода от водохващането „Поп Нако”. Водата от него обаче е силно замътнена, заради топенето на снеговете и заради извършващия се дърводобив в района на вододайната зона. Филтрите, които бяха монитрани на пречиствателната  станиця, не могат да пречистват водата качествено. Миналата година за тях бяха похарчени 50 хиляди лева.