„В и К Бебреш” ЕООД уведомява своите абонати за възникнала авария на водопровод на ул. „Свобода”, гр.Ботевград. С цел намаляване на загубите водоподаването ще бъде намалено до отстраняването и.