Общинският съвет в Козлодуй прие предложението на кметството да паднат ставките върху данъците за недвижими имоти от 1,5 на 1,1 промила и върху сделките с имущество от 2 на 1,5 промила.

По този начин се очаква да се компенсира увеличението на данъчните оценки, да се осигурят средства в приходната част на общинския бюджет и в условията на икономическа криза да се стимулира местната икономика.

В Козлодуй ставката от един промил при определянето на таксата за битови отпадъци е сред най-ниските в страната и остава непроменена за тази година.

За управление на боклуците, общинската администрация е предвидила милион и половина лева.

Очакванията са средствата да бъдат осигурени от повишаване на събираемостта на данъка за сметта.