От 19 януари 2009 г. клиентите на ЧЕЗ имат възможност да заявяват равни месечни вноски на Интернет страницата на компанията – www.cez.bg. Заявяването ще може да се прави до два работни дни преди началото на срока за плащане на първата равна месечна вноска. Компанията се надява с новата възможност да улесни потребителите като им позволи по-оптимално да планират месечните си бюджети. Задължителни полета при регистрацията ще бъдат ИТН номер, електронен адрес на клиента, телефон за връзка и оторизационен код . След завършване на регистрацията, клиентът ще получи, на посочения от него електронен адрес, писмо за потвърждение. При всяко следващо влизане в системата клиентът е необходимо да въведе своя ИТН номер и оторизационен код.

През Интернет страницата клиентите ще могат да заявяват равни месечни вноски като декларират количество електроенергия или сума. Потребителят може многократно да променя посочените показания преди да избере бутона за потвърждение. Ако клиентът предпочете да избере възможността да заяви сума за равни месечни вноски, то тя не може да бъде повече от 500 лв. с ДДС. Това ограничение е въведено от ЧЕЗ, за да се минимизират възможностите за неволни технически грешки. Възможно е да се заявяват и нулеви сметки. Тогава клиентите ще плащат веднъж на три месеца, след отчитане на консумираната от тях електроенергия. Клиентите не биха могли за заявяват суми от 0.01 лв. до 2.40 лв. с ДДС, тъй като това е ограничение одобрено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Системата показва на клиента за избрана от него сума за равни месечни вноски какво количество електроенергия съответства. При двутарифен електромер разпределението между дневна и нощна тарифа е в съотношение 60:40 според ОУ.

След извършване на процедурата и обработване на заявката, клиентите ще получат на електронния си адрес съобщение, в което ще се съдържа информация за променените им равни месечни вноски или ще бъдат уведомени за евентуални несъответствия. Ще бъдат фактурирани равните месечни вноски, заявени от клиента. На третия месец след отчитането на електромерите ще бъде издадена изравнителна фактура, която ще коригира разликите.

Към момента системата позволява единствено деклариране на първа и втора равни месечни вноски от предстоящия тримесечен период. Заявяването само на първа или само на втора вноска може да бъде направено единствено в Център за обслужване на клиенти, където се извършват корекции и на вече издадени фактури.