Група от около стотина ученици от различни училища в София са се събрали в Министерството на образованието и провеждат среща с просветния министър.

Те настояват да няма матури тази година, като се аргументират с различните учебни планове, учителската стачка като загубен един месец от училище и липсата на критерии как ще бъдат оценявани.

Учениците подчертаха и че все още зрелостните изпити не са вход към университета, което според тях ги прави ненужни.

Министър Вълчев им обясни, че въпросът със зрелостните изпити е по закон и за това се говори още от 1999 година.

Той се съгласи с тях, че зрелостните изпити трябва да бъдат вход за университетите, защото в момента примерно за медицинските университети са различни изпитите "от тук до Пловдив".

Учениците поставиха и други въпроси - за увеличение на ученическите стипендии, които в момента са 21 лева, за необходимостта от частни уроци за влизането в университетите или след VІ-ми клас, както и за ниските заплати на учителите, както и на собствените си родители, на които им е трудно да ги издържат.

Учениците често говориха един през друг прекъсвайки се, включително и министъра.

Той им предложи две седмици след приключване на стачката да се съберат отново и заедно да дискутират проблема около зрелостните изпити като изложат и своите аргументи подредено.

Срещата на зрелостниците на министър Даниел Вълчев не е била уговорена, той ги е видял пред входа на министерството и ги е поканил.