С решение на сесията от м. януари т.г. двата етажа на Арнаудовата къща придобиват статут на публична общинска собственост.
До сега първият етаж беше частна общинска собственост, а вторият-публична общинска собственост. С това решение собствеността става една и съща и за двата етажа. Тъй като къщата се води като музейна сбирка, промяната е наложителна.
Открит остава въпроса какво ще е бъдещето на Клуба на дейците на културата, който от над 25 години се помещава на първия етаж. Защото промяната на собствеността води и до промяна в стопанисването.