Безвъзмездна помощ в размер на 390 180 долара даде САЩ на България. Посланик Нанси Макълдауни връчи дарението от името на Американската агенция за търговия и развитие на председателя на Държавната агенция за информационни и информационни технологии (ДАИТС) Пламен Вачков.
Средствата ще бъдат изразходвани за развитие на сектора на информационните и комуникационни технологии в България, съобщи ДАИТС. В частност, помощта е насочена към „пътна карта” за разширяване на комуникационната инфраструктура и за обединяване на съществуващите различни комуникационни мрежи на ведомствата.
С дарението ще се финансира анализ, който ще оцени икономически и технически развитието на националната комуникационна мрежа. Тя трябва да свърже всички общински, областни и централни ведомства, така че България да изпълни изискванията на Европейския съюз за административни стандарти, свързани с електронното управление.
Липсата на оперативна съвместимост между информационните и комуникационни системи на различните институции води до понижаване на качеството на публичните услугии и увеличаване на цените им, както до проблеми с киберсигурността, посочиха от ДАИТС.
Новият Закон за електронно управление, приет от българския парламент и влязъл в сила през юни 2008 година, поставя строги изисквания към оперативната съвместимост и информационната сигурност между административните информационни системи.
„България бе лидер в информационните технологии в миналото, бихме искали това да се случи и в близко бъдеще, така че страната ви да има водещо място в информационните и комуникационни технологии и да бъде инкубатор на нови идеи. Подкрепяме този проект, за да дадем тласък на българската икономика, става дума за икономическо развитие, за прозрачност и по-добро бъдеще”, каза посланик Нанси Макълдауни.
Пламен Вачков, от своя страна, припомни успехите на ДАИТС в хай-тек областта, като даде за пример Суперкомпютърния комплекс, който е признат за регионален център в Югоизточна Европа.
“Това е всъщност инкубатор, възможност за българските учени да прилагат знанията си и да създават приложения за целите на науката и индустрията”, каза председателят на ДАИТС.