Първо по рода си изследване установи високо ниво на азотния трифлуорид (NF3) в атмосферата. Използван при производството на течнокристални дисплеи (LCD), този газ има много по-голям принос за парниковия ефект, отколкото въглеродния двуокис.
Учени от Института по океанография в град Ла Джола, Калифорния, за първи път успяха да измерят точно нивото на NF3, като приложиха нова технология за анализ. Изследването показва, че концентрацията на азотния трифлуорид е четири пъти по-висока, отколкото се предполагаше.
В момента атмосферата на Земята съдържа 5 400 тона NF3, като количеството се увеличава с 11% всяка година, разкриха учените. Този газ е 17 пъти по-опасен от CO2 в аналогични количества.
Протоколът от Киото, приет през 1997 година във връзка с глобалното затопляне, не поставя ограничения за азотния трифлуорид, тъй като по това време производството на газа е било незначително. Считаше се също, че NF3, използван при производството на LCD-та, чипове и слънчеви батерии, ще бъде в значителна степен утилизиран и ще замърсява съвсем малко атмосферата.
Новите изследвания обаче показаха, че предположенията за влиянието на NF3 върху парниковия ефект са били напълно погрешни. Учените настояват азотният трифлуорид да бъде добавен в списъка на протокола от Киото, което ще стимулира производителите да го използват по-икономично.