На 6 април две групи от по 100 деца ще пътуват за Велинград и Банско. Във всяка от групите ще има по 10 педагози и медицинско лице. Във ваканционния отдих, финансиран от община Ботевград, се включват четири пълни пансиона в тризвездни хотели със закрит плувен басейн и пътуване в двете посоки.

В първите две групи, които ще почиват през пролетната ваканция, ще бъдат включени ученици от 2 до 5 клас от всички училищ. Броят участници е определен пропорционално на общия брой ученици от съответните класове във всяко едно от учебните заведения. Децата ще пътуват само след подписана декларация от родителите, че са запознати с условията на ваканционния отдих и са съгласни с тях.

Със заповед на кмета на общината от 5 февруари е сформирана комисия с председател Цеца Иванова и членове Ангелина Стоянова, Петко Колев, Снежана Дикова, Петко Маринов, Геновева Йотова, Мария Пеева и Тодорка Петрова, която разработи критерии за включване на учениците във форми на детски и ученически отдих.

Критериите са три – социално слаби ученици, посещаващи редовно учебни занятия – до 30% от състава на групите; изявени и даровити деца, активно участващи в извънкласни и извънучилищни дейности; ученици с успех от предходната учебна година минимум много добър 5.00. Броят на децата и учениците за включване в групите за отдих се определя по учебни звена, след предварително проучване мнението на учениците, ученическите съвети и утвърждаване от педагогическите съвети. Предложенията се правят от учебните и детски заведения, като участниците в групите следва да нямат противообществени прояви и наказания по правилниците за дейността на съответните училища.

Ученици от 6 до 12 клас от общинските училища ще почиват безплатно през лятната ваканция – съобщиха от общинската администрация.