Основната заплата на депутат се увеличава със 138 лв. и от 2079 лв. вече ще е 2217 лв. Това става ясно, след като националната статистика (НСИ) обяви вчера средните възнаграждения за октомври, ноември и декември на 2008 г. Според правилника на парламента базовата заплата на народен представител е равна на три средни заплати в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие. За декември м.г. тази заплата е била 739 лв., пише "Труд".

С 276 лв. се увеличават и парите на президента и той ще взима 4434 лв. - сумата е равна на две депутатски заплати. За сравнение, годишната заплата на президента на САЩ е определена от 2001 г. на $400 000 или $33 333 месечно, а на германския канцлер Ангела Меркел е 21 626 евро на месец. Заплатата на председателя на българския парламент Георги Пирински е равна на една депутатска плюс 55% отгоре, т.е. на 3436,35 лв. - увеличение с 213,9 лв. На същия принцип се изчислява и заплатата на премиера. Заместниците на Пирински вече ще се разписват под 145% от депутатската заплата или 3214,65 лв., а шефовете на групи и комисии - под 125% или 2771, 25 лв.

Според НСИ средната заплата за страната през четвъртото тримесечие на м.г. е била 548 лв., но без годишните премии, прибавят ли се и те - става 581 лв. В частния сектор средно са взимали 504 лв. Най-големи пари са плащани в дейността "финансово посредничество" - 1245 лв., следвана от "производство и разпределение на еленергия, газ и вода" - 990 лв. и в добивната промишленост - 875 лв. Най-ниско платени са в "хотели и ресторанти" - 336 лв. и в селското стопанство - 392 лв.