Стаите в студентските общежития да бъдат снимани преди настаняването на студенти в тях и след напускането им, обмислят в просветното министерство. Така образователното министерство ще контролира дали студентите са били коректни наематели, съобщи в интервю за Дарик Орлин Кузов, директор на дирекция „Комуникационни и информационни технологии" във ведомството.

Снимките може да станат част от единната информационна система, която ще бъде внедрена във всички общежития в страната.

Ето какво още Орлин Кузов за Дарик:

Да видим вече и съвсем на живо какво се случва в дадена стая и дали един студент е бил коректен наемател. Сами разбирате, че ако едно лице се отнася съвсем нехайно със собствеността, която е държавна, в крайна сметка може би трябва да се преосмисли от ректорското ръководство дали този студент заслужава стая или не.


Какво се случи с тази идея, ще се реализира ли тя?

Вероятно е да се реализира.

Тези снимки, за които говорехте в началото и в края на учебната година, това може да бъде прикачено към системата?

Разбира се. Можем да получим оценка доколко лицата, които са пребивавали там, са коректни наематели. Не мисля, че една такава идея е лоша.