До 120 лв. месечна компенсация ще получават лицата, които са работили на непълно работно време в секторите „Индустрия” и „Услуги”. Целта е да се ограничат масовите съкращения на работници и служители от фирми, засегнати от световната икономическа и финансова криза. Мярката създава условия чрез компенсация към доходите им те да останат на работа в същото предприятие и да запазят заетостта си, а работодателите – да задържат персонала, който ще им е необходим при излизане от кризата и съживяване на пазара на труда.
Работниците на непълно работно време няма да получават само 120 лв. компенсации, а и заплата за прослуженото непълно работно време от работодателя си. Очаква се постановлението да влезе в сила от 1 март, след обнародването му в „Държавен вестник”, съобщиха от Пресцентъра на социалното министерство.