От 01.03.2021г. /понеделник/, се възобновява приемното време в общинска администрация Ботевград. Гражданите ще бъдат допускани, както и преди извънредното положение, по график, след записване на тел. 0723/69151 или на място при Изпълнител-портиер, всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 ч.


Приемните дни ще бъдат, както следва:


Кмет на община Ботевград: петък от 14:00 до 17:00 ч.


Зам.-кметове на общината:  сряда от 14:00 до 17:00 ч.


Секретар на общината: понеделник от 14:00 до 17:00 ч.


Гл. архитект и началник „Териториално и селищно устройство“: : понеделник и сряда от 14:00 до 17:00 ч.


Приемна /партерен етаж/


Отдел „Хуманитарни и социални дейности“: всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч.


Приемна /партерен етаж/


Гл. експерт „Опазване на околната среда и отпадъците“ /Еколог на общината/: понеделник, сряда и петък от 13:30 до 14:45 ч.


Приемна /партерен етаж/


Изнесено работно място към АГКК – София: вторник и сряда от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00 ч.


Приемна /партерен етаж/


При посещенията си  в общинска администрация гражданите задължително трябва да носят лични предпазни средства /маска/.