"Булгаргаз" предлага 10.53 процента намаление на цената на природния газ за второто тримесечие на 2009 г., което е по-малко в сравнение с предварителната прогноза на дружеството за 11.56 процентно намаление, съобщиха от доставчика.

Причина за корекцията е повишението на курса на щатския долар, обясниха от газовия ни монополист.

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на природния газ "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ, се посочва в съобщението на дружеството до медиите.

Отчитайки факторите, формиращи равнището на цената на газа, "Булгаргаз" предложи ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за второто тримесечие на 2009 г. в размер на 549.96 лв. на хиляда куб. метра газ без ДДС.

Намалението от 64.70 лв. на 1000 куб. метра, или 10.53 процента в сравнение с действащата цена, е в резултат на по-ниските през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари, посочват от "Булгаргаз".

Увеличението на цената спрямо първоначалната прогноза през февруари се дължи на по-високия валутен курс на щатския долар към лева - 1.50080 лв. за 1 щатски долар през февруари и съответно 1.53818 лв. за 1 щатски долар през март.