Прогнозната цена на природния газ за третото тримесечие на 2009 г. следва да бъде 382.63 лв./хм3 без ДДС. Намалението е от 29.92% (163.34 лв./хм3), съобщиха от "Булгаргаз". Намалението е в резултат основно на: по-ниските през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари; по-ниския валутен курс на щатския долар към лева.
Окончателното предложение на „Булгаргаз” ЕАД за цената на природния газ за третото тримесечие на 2009 г. ще бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложението в ДКЕВР – 10. 06. 2009 г., като бъдат отчетени настъпилите към този момент промени в посочените фактори