Харченето на европейски пари за спорни, но скъпи начинания продължава с пълна сила. Вчера стана ясно, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е спечелило проект по европейската оперативна програма "Административен капацитет" на стойност 805 000 лв.

Парите ще отидат, за да се проучи кои дейности ведомството на Асен Гагаузов може да прехвърли към външни фирми, както и да се напише наръчник как да стане това, съобщава вестник "Сега".

"Проектът ще продължи 1 година", обясни главният секретар на МРРБ Тихомир Димитров. С парите ще се обучат и служителите на ведомството в тази област, ще се проведе една национална конференция и една пресконференция и ще се платят 10 рекламни публикации в медиите. "Няма да вършим всичко това сами - за всяко нещо ще бъде избран изпълнител по Закона за обществените поръчки", каза Димитров.

Самият Гагаузов описал вчера накратко кои дейности ведомството може да отстъпи на бизнеса. Например - услугите, които извършва дирекция ГРАО: адресните регистрации, удостоверенията за наследници и за семейно положение, както и получаване на копие на кадастрална карта или скица на имот. "Целта е да се въведат административни услуги, които да намалят бюрокрацията", обяснил регионалният министър.

Бизнесът отдавна настоява за прехвърлянето на различни административни услуги към външни фирми или организации и многократно, напълно безплатно е предлагал идеи, подкрепени с анализи кои точно дейности да се аутсорсват. БСК например смята, че фирми могат да поемат от КАТ регистрацията на автомобили, а НАП може да се разтовари, като възлага на външни данъчни спецове проверки и и ревизии.

Институтът за пазарна икономика пък предложи всички съдебни изпълнители да преминат на частна практика. Въпреки всички обещания да намали бюрокрацията, за последните няколко години държавата е аутсорсвала само три съществени дейности, при това без да харчи за проучването на тази дейност стотици хиляди левове: нотариалната дейност, строителния надзор и отчасти - съдебното изпълнение.

МРРБ е кандидатствало с проекта си пред Министерството на държавната администрация, което управлява оперативна програма "Административен капацитет". Този наръчник обаче не е единственият скъп проект със съмнителна ефективност, финансиран от програмата.

Миналата година например Агенцията по енергийна ефективност е взела 850 000 лв., за да прави анализ на публичната информация, свързана с дейността й. Агенцията по заетостта пък е получила 592 000 лв. за справочник с нормативни документи и брошури, свързани със заетостта й. По същата програма Агенция "Митници" е взела 1.29 млн. лв., за да проучи как да стандартизира информационната си система и как да прехвърли някои информационни дейности на външни фирми.

Митниците заедно с данъчните от години отнасят сериозни критики за липсата на връзка между електронните си бази данни, което пречи на засичането на задължения към бюджета за милиарди левове. Самата синхронизация на базата данни обаче ще трябва да се финансира отделно.

По друга подобна програма Държавната агенция по горите спечели миналата седмица 702 000 лв. за повишаване на своята прозрачност. С тези пари тя ще открие 4 регионални звена в провинцията. Горската агенция обаче отказва да направи нещо далеч по-евтино и ефективно - да качи в Интернет заповедите, с които бяха направени скандалните замени на гори.

Наскоро стана ясно, че приближена до депутат консултантска фирма, прибрала 543 000 лв. от фонд "Земеделие" за няколко дни работа. Тя трябвало да изработи система за действие и укрепване на капацитета на фонда чрез изграждане на етична инфраструктура, както и да напише и адаптира процедурни наръчници и контролни листи.