До две-три години е възможно дневниците в училищата да бъдат премахнати и те да съществуват само в електронен вид. Същото се отнася и за бележниците, прогнозира Орлин Кузов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в образователното министерство.

Ето какво още каза Кузов:

Нашата амбиция е постепенно цялото управление в училищата да стане електронно. От въвеждането на оценки и отсъствия, които ние да виждаме в рамките на следващия ден къде какво се е случило, до изцяло автоматично разписание на часове, на зали, на контролни, на всяко нещо, което прави едно училище. Електронната дейност е хубаво нещо, но, разбира се, човек трябва да вкарва от някъде тази информация. Единият вариант е просто един човек във всяко училище в края на деня да вкарва оценки, отсъствия и пр., но в дългосрочна перспектива нашата визия е, че всеки учител трябва да има собствен лаптоп и да го прави ежедневно, това да стане негов стандартен трудов навик. До 2-3 години е напълно възможно да премахнем дневниците на хартия и да останат само електронните. Естествено, ще има хартиени копия в училищата, но това не е толкова важно.

Мислите, че е реалистично да е до 2-3 г.?

Напълно, защото технологията го позволява. Вече няма да има нужда родителите да ходят до училището да питат детето каква оценка има, той ще влиза в сайта и ще види каква е. Ще може също автоматично да го сравнява с оценките на други деца, не с конкретно дете, но ще може да види какъв е средният успех на училището и да преценят как се движи то спрямо този среден успех на училището, на областта, на страната и това в крайна сметка дава обратна връзка и на родителите, която за нас е изключително важна.