„Ако е включена фурната на печката, миялната машина не работи” – облакват се жители на Скравена, които не могат дори да изпробват  новата си придобивка. Всъщност проблемът е в ниското напрежение на електричеството в северната част на селото. Според измервания, направени от абонатитите, те получават ток с напрежение около 160 волта вместо стандартните 220.  И затова не могат едновременно да използвват всичките си домакински уреди. Оказва  се, че проблемът не е от вчера. Мрежата и трафопостовете са разчетени за определен брой абонати, но през последните години те са се увелечили, както и стандартът на хората, които ползват много повече електроуреди в бита си. В същото време мрежата и подаваните мощности не са променяни.