На предстоящото заседание на ОбС кметът Георги Георгиев ще внесе предложение за отпускане на средства в размер до 96 000 лв. за изграждане на четири ромски къщи в ромската махала в Ботевград. Те ще бъдат предоставени на семейства с належащи жилищни нужди.
Средствата за изграждане на къщите ще бъдат осигурени от собствени приходи на община Ботевград.
Да припомним, че през миналата година бяха изградени три ромски къщи в село Новачене.